Architekt z wyobraźnią. Projektuję wszystko. Realizuję nietypowe zamówienia.

Centrum zaawansowanych technologii
ECOTECHTECH COMPLEX

Jest to opracowanie konkursowe budynku Centrum analityczno programowego zaawansowanych technologii przyjaznych środowisku.

Centrum analityczno programowe zaawansowanych technologii
Widok frontu

Rozwiązanie przestrzenne:

Budynek Centrum będzie miał wysokość 4 kondygnacji nadziemnych oraz płaski dach. Wejście główne zostało zaprojektowane po stronie zachodniej. Budynek składa się wizualnie z czterech brył, z których dwie są połączone przeszkleniem stanowiącym hol główny.

W holu głównym o wysokości czterech kondygnacji zaprojektowano centralnie zlokalizowane dwa szyby wind panoramicznych ze stalowo- szklaną obudową w kształcie symbolizującym pień drzewa, który wspiera stalową strukturę szklenia dachu. Windy są symbolem krążących soków w drzewie stanowiącym trzon budynku. W rejonie holu zlokalizowane są dwie klatki schodowe.

Podłużna, prostopadłościenna bryła zlokalizowana równolegle do drogi wewnętrznej łączy ze sobą trzy sześcienne bryły. W miejscu styku brył z łącznikiem znajdują się przestrzenie służące do prowadzenia instalacji oraz rezerwa na przyszłe potrzeby. Pomieszczenia mogą zmieniać rozmiary oraz funkcję. Dodatkową łatwość zmian powierzchni laboratoryjnych umożliwią podłogi podniesione.

Od strony frontowej budynek osłania zadaszenie wsparte na kolumnadzie. Do wszystkich pomieszczeń dydaktycznych, laboratoryjnych i biurowych zapewniono dostęp światła dziennego.

Budynek będzie posiadał jednokondygnacyjny parking podziemny otwarty. Wjazd do niego będzie zrealizowany z poziomu terenu od południowej strony budynku poprzez drogę wewnętrzną.

Budynek będzie przyjazny dla osób niepełnosprawnych, będzie umożliwiał im dostęp do wszystkich pomieszczeń a także zapewniał możliwość korzystania z parkingu podziemnego.

Centrum analityczno programowe zaawansowanych technologii
Budynek Centrum z ogrodem japońskim- widok z lotu ptaka

Rozwiązania funkcjonalne

Zlokalizowane od strony zachodniej trzy sześcienne bryły mieszczą w sobie funkcje laboratoryjno- badawcze i naukowo- dydaktyczne. Przeszklony łącznik pomiędzy dwoma sześciennymi bryłami budynku stanowi jego hol reprezentacyjny. Prostopadłościenna wydłużona bryła łącząca wszystkie jego części mieści funkcje administracyjno- biurowe, hotelowe, techniczne, socjalne, komunikacyjne i sanitarne.

Struktura budynku jest modułowa. Część wspólna dla wszystkich modułów mieści się na parterze w rejonie holu głównego. Przy holu głównym na parterze została zlokalizowana sala konferencyjna na 200 osób z kabiną projekcyjną i przenośnymi kabinami tłumaczy symultanicznych. Na przeciw sali konferencyjnej zlokalizowana została szatnia. W głębi po stronie południowej zlokalizowano klub profesorski z podręcznym księgozbiorem i specjalistycznymi wydawnictwami ciągłymi a także kafeterię. Pomieszczenia zarządu zlokalizowano na I piętrze w południowej części budynku.

Centrum analityczno programowe zaawansowanych technologii
Wejście główne do budynku Centrum

Każda kondygnacja budynku Centrum będzie spełniała odrębne funkcje odpowiednie do profilu badawczego Centrum tj. Agro, Eco, Food, Biol. Każdy moduł zawiera pomieszczenia laboratoriów badawczych, sale seminaryjne, biurowe, obsługi technicznej, hotelowe, porządkowe (sprzątaczek) i socjalne z 4 osobowymi stanowiskami śniadaniowymi zlokalizowane w sąsiedztwie węzła sanitarnego.

Powierzchnie mieszczące laboratoria zawarte w sześciennych bryłach budynku, uwolnione od elementów konstrukcyjnych, mogą być dowolnie wydzielane. Sale seminaryjne również mogą być wydzielone ścianami przesuwnymi a także w miarę potrzeb zamieniane na laboratoria gdyż zarezerwowano miejsce na prowadzenie szachtów instalacyjnych.

Pomieszczenia biurowe zlokalizowane w południowej części budynku są również oddzielone od siebie modułowymi ścianami przesuwnymi. Pomieszczenia te mogą być ze sobą łączone. Do części hotelowej można się przedostać przez hol główny. Na każdej kondygnacji nadziemnej pokoje hotelowe z pełnymi węzłami sanitarnymi i aneksami kuchennymi zlokalizowano w sąsiedztwie laboratoriów w biurowej części budynku po stronie wschodniej.

Pracownia techniczna oraz magazyny specjalne do przechowywania materiałów chemicznych, żrących, radioaktywnych i innych niebezpiecznych dla zdrowia zostały zlokalizowane na poziomie -1. Brama segmentowa wysokości 6 m zapewni możliwość dowozu aparatury o dużych rozmiarach. Przemieszczanie aparatury między modułami badawczymi będzie realizowane za pomocą windy towarowej łączącej wszystkie kondygnacje.

Wjazdy do parkingów będą ograniczone dla osób uprawnionych.

Centrum analityczno programowe zaawansowanych technologii
Centrum analityczno- programowe- elewacja tylna

Centrum analityczno programowe- dane liczbowe

Pow. zabudowy: 1669,34 m2
Pow. netto: 6526,30 m2
Pow. użytkowa podstawowa: 3878,03 m2
Pow. użytkowa pomocnicza: 623,41 m2
Pow. użytkowa razem: 4501,44 m2

Pow. laboratoryjna: 57,39 % P.U.podst.
Pow. dydaktyczno- edukacyjna: 23,81 % P.U.podst.
Pow. biurowo- techniczna: 18,78 % P.U.podst.

Ilość miejsc postojowych:
Parking podziemny otwarty: 76 (w tym 5 dla niepełnosprawnych)
Parking naziemny przed frontem budynku: 15 (w tym 3 dla niepełnosprawnych)
Parking naziemny od strony południowej: 10
Możliwość rozbudowy parkingu od strony południowej: 29
RAZEM: 101 miejsc postojowych z możliwością rozbudowy do 130 m.p.

Centrum analityczno programowe zaawansowanych technologii
Windy
Centrum analityczno programowe zaawansowanych technologii
Windy
Centrum analityczno programowe zaawansowanych technologii
Windy
Centrum analityczno programowe zaawansowanych technologii
Windy
Centrum analityczno programowe zaawansowanych technologii
Windy
Centrum analityczno programowe zaawansowanych technologii
Windy
Centrum analityczno programowe zaawansowanych technologii
Windy
Centrum analityczno programowe zaawansowanych technologii
Windy
Centrum analityczno programowe zaawansowanych technologii
Windy
Centrum analityczno programowe zaawansowanych technologii
Windy

Wizualizacje robocze wersji pierwszej przestrzeni komunikacyjnych budynku Centrum

Centrum analityczno programowe zaawansowanych technologii- wizualizacje:

Rozwiązanie techniczno- konstrukcyjne

Budynek został zaprojektowany w konstrukcji monolitycznej, żelbetowej. Stropy rusztowe i płytowo- belkowe opierają się na ścianach zewnętrznych. Dzięki temu cała powierzchnia wewnętrzna jest wolna od elementów konstrukcyjnych i może być dowolnie aranżowana i dzielona według pojawiających się potrzeb.

Media będą prowadzone szachtami znajdującymi się na styku poszczególnych brył budynku oraz przy klatkach schodowych i rozprowadzane na kondygnacjach w przestrzeniach ponad sufitem podwieszonym oraz pod podłogą podniesioną. Budynek zostanie wyposażony w instalację klimatyzacji, zintegrowaną bezprzewodową sieć komputerową, zintegrowaną sieć teleinformatyczną oraz zintegrowane systemy audiowizualne w auli i w salach seminaryjnych.

Aula będzie posiadała kabinę dla obsługi technicznej i kabiny tłumaczeń symultanicznych oraz będzie umożliwiała pokazy filmowe. Aula i sale seminaryjne zostaną wyposażone w systemy audiowizualne oraz systemy nagłośnienia konferencyjnego. Wszystkie pomieszczenia obiektu będą włączone do zintegrowanego systemu teleinformatycznego. Budynek będzie wyposażony w system dozoru CCTV, system BMS zapewniający integrację, kontrolę, monitorowanie, optymalizację i raportowanie następujących systemów: pogodowego, wykrywania pożaru, oświetlenia wewnątrz i na zewnątrz, kontroli wejść tzw. personalizacji, wykrywania włamania i napadu, ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji, zasilania awaryjnego UPS.

Centrum analityczno programowe zaawansowanych technologii
Budynek Centrum- fragment elewacji frontowej z kolumnadą

Rozwiązanie materiałowe

Fundamenty: monolityczne żelbetowe,

Ściany zewnętrzne: konstrukcja monolityczna, żelbetowa, okładziny sześciennych brył budynku- kamienne, piaskowiec, części prostopadłościennej- blacha tytanowo- cynkowa lub cynkowa w kolorze szarym, ściana holu- aluminiowo- szklana, kurtynowa.

Ściany wewnętrzne: konstrukcyjne- monolityczne, żelbetowe, działowe- stałe- gipsowo- kartonowe na ruszcie stalowym oraz mobilne- modułowe przesuwne.

Stropy: monolityczne, żelbetowe, rusztowe i płytowo- belkowe.

Klatki schodowe: monolityczne, żelbetowe.

Sufity: podwieszane, modułowe, rozbieralne.

Posadzki: kamienne, gresowe, wykładziny dywanowe, podłogi podniesione z wykładziną kauczukową, wykładziny homogeniczne.

Dach: stropodach niewentylowany, warstwy dachowe odwrócone z zielenią oraz tradycyjne z panelami słonecznymi.

Parking podziemny otwarty: konstrukcja monolityczna, żelbetowa, posadzka rozbieralna z kostki betonowej.

Balustrady wewnętrzne: holu- szklane, klatek schodowych- stal nierdzewna.

Balustrady zewnętrzne: stal nierdzewna.

Mała architektura: murki, schody- beton architektoniczny, ławki- stalowe i betonowe z drewnianymi siedziskami.

Nagrodę główną otrzymał projekt niekompletny, nie spełniający wszystkich warunków konkursowych. Na wystawie pokonkursowej na mój projekt została naklejona metryczka innego uczestnika konkursu.

Aranżację wnętrza holu głównego możesz zobaczyć tutaj.

Współpraca: mgr inż. A. Krzowski