Architekt z wyobraźnią z Lublina. Realizuję nietypowe zamówienia.

Budynek handlowy
Gala Centrum Budownictwa

Budynek handlowy miał być charakterystyczny. Według Inwestora powinien posiadać ceglane, nie tynkowane ściany z wysokimi kilkukondygnacyjnymi oknami zakończonymi łukowo. Miał nawiązywać do architektury budowli przemysłowych z przełomu wieków. Jako pierwszy w Lublinie, miał zostać wyposażony w schody ruchome. Projekt uzyskał pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Projektowany budynek powstanie w miejscu jednej z istniejących hal handlowych po dawnej fabryce maszyn rolniczych a obecnie wykorzystywanej przez centrum handlu materiałami budowlanymi. Docelowo przewiduje się wyburzenie pozostałych obiektów na działce i kontynuację zabudowy. Budynki będą powiązane przestrzennie i funkcjonalnie.

Zaprojektowałem łukową ścianę frontową dopasowaną do kształtu działki, która była pochylona w kierunku środka budynku. Żeby ustalić wysokości mocowań listew rusztu pod elewację ceglaną napisałem w GDL-u parametryczny obiekt gsm mocowania, który ustawiał się w odpowiednim miejscu w przestrzeni. W celu pokazania wysokości tych mocowań wykonałem ponad 50 przekrojów z których powstała osobna dokumentacja dotycząca elewacji frontowej.

Rozwiązania przestrzenno- funkcjonalne

W miejscu rozebranej części zabudowy Centrum Budownictwa zaprojektowany został trzykondygnacyjny budynek handlowy z jednokondygnacyjnym garażem podziemnym, otwartym. Wejście główne do budynku od strony Al. Unii Lubelskiej. Na kondygnacji parkingowej i parterze projektowany budynek handlowy został połączony z częścią istniejącego budynku Inwestora.

Przeważającą powierzchnię każdej kondygnacji zajmują powierzchnie handlowe. Na parterze przewiduje się powierzchnię handlową w układzie jednoprzestrzennym (np. sprzedaż mebli lub artykułów AGD), zaplecza socjalne i pomieszczenia magazynów podręcznych. Na poziomie +1 powierzchnię ekspozycyjną glazury i terakoty, zaplecze socjalne, sanitariaty dla klientów, pomieszczenia biurowe i magazyny podręczne. Na drugim piętrze- powierzchnię ekspozycyjną artykułów wykończenia wnętrz, pomieszczenia socjalne, biurowe, porządkowe i węzły sanitarne. Wygodną komunikację pomiędzy kondygnacjami zapewniają schody ruchome, chodniki ruchome, winda towarowo- osobowa przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz schody stałe otwarte i obudowane w klatkach schodowych. Budynek został przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Wizualizacje

Kilka wersji elewacji z kilkudziesięciu wykonanych:

Budynek handlowy Gala Lublin- widok
Widok
Budynek handlowy Gala Lublin- widok
Widok
Budynek handlowy Gala Lublin- widok
Widok
Budynek handlowy Gala Lublin- widok
Widok
Budynek handlowy Gala Lublin- widok
Widok
Budynek handlowy Gala Lublin- widok
Widok
Budynek handlowy Gala Lublin- widok
Widok

Dane liczbowe

Powierzchnia zabudowy 1883,0 m2
Powierzchnia użytkowa 7074,3 m2

Rozwiązania techniczno- materiałowe

Budynek będzie wykonany w technologii monolitycznej żelbetowej słupowo- płytowej z wypełnieniami murowanymi. Ściany zewnętrzne będą wykończone cegłą licową. Budynek będzie kryty stropodachem płaskim niewentylowanym. Ślusarka okienna i zewnętrzna drzwiowa aluminiowa. Posadzki gresowe. Budynek będzie wentylowany mechanicznie i klimatyzowany.

Po ukończeniu projektu, w czasie przygotowania do budowy, Inwestor zauważył, że jest już w Polsce zbudowany budynek spełniający jego główny wymóg- ceglanej ściany z wysokimi łukowo zakończonymi oknami. Projekt nie został zrealizowany.

Współpraca: mgr inż. R. Janusz