Architekt z wyobraźnią. Projektuję wszystko. Realizuję nietypowe zamówienia.

Symbol Lublina

Brama Krakowska jest jednym z najbardziej charakterystycznych budynków w Lublinie.

Powstała wraz z murami obronnymi w XIV wieku po najeździe Tatarów. Swoją nazwę wzięła od traktu i przedmieścia, na które prowadziła. W średniowieczu stanowiła jedyny wjazd do miasta.

Brama Krakowska jest budowlą gotycką o charakterze obronnym. Składa się na nią niższe przedbramie z gankami i balustradami dla strażników oraz brama właściwa z wieżą dla trębaczy. Brama wielokrotnie ulegała pożarom. Za panowania Stefana Batorego, umieszczono w niej pierwszy zegar. W roku 1782 Brama zyskała barokowy hełm, zwieńczony monogramem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Rysunek wykonałem na początku lat 90- ych.

Technika

Bramę narysowałem ołówkiem na papierze rysunkowym o wymiarach formatu A3.

Brama Krakowska w Lublinie
Rysunek ołówkiem

Zobacz inne prace plastyczne dotyczące architektury

Zobacz inne rysunki