Architekt z wyobraźnią. Projektuję wszystko. Realizuję nietypowe zamówienia.

Powiat sanocki

Cerkiew w Czerteżu pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego jest typową cerkwią bojkowską, drewnianą, trójdzielną, krytą gontem. Została wzniesiona około 1740 roku. Posiada pojedynczą nawę i jedną baniastą kopułę nad nawą (do 1836 roku były trzy).

Cerkiew namalowałem kilkadziesiąt lat temu.

Technika

Cerkiew namalowałem akwarelami na papierze rysunkowym.

Akwarela cerkiew w Czerteżu
Czerteż- cerkiew

Zobacz inne prace plastyczne dotyczące architektury

Zobacz inne prace plastyczne dotyczące cerkwi

Zobacz inne akwarele