Architekt z wyobraźnią z Lublina. Realizuję nietypowe zamówienia.

Budynki wielorodzinne z usługami i parkingami podziemnymi

Zaprojektowane zostały cztery budynki wielorodzinne z usługami zlokalizowanymi w parterach. Budynki posiadają własne parkingi podziemne jedno i dwukondygnacyjne oraz place zabaw dla dzieci.

4 budynki wielorodzinne z usługami- widok
Widok

Opis projektowanych budynków

Przedmiotem inwestycji jest budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych o układach klatkowych. Budynki będą posiadały wysokość siedmiu kondygnacji nadziemnych oraz jedno i dwukondygnacyjne parkingi podziemne. Na parterach budynki będą mieściły lokale usługowe i biurowe. Lokale będą posiadały niezależne wejścia. Budynki mają zróżnicowane kształty i wielkości rzutów. Każdą część budynków obsługuje klatka schodowa z windą przystosowaną do obsługi osób niepełnosprawnych. Obrysy parkingów podziemnych wykraczą poza obrysy części nadziemnych budynków. Na kondygnacjach podziemnych oprócz miejsc postojowych znajdują się pomieszczenia techniczne.

W budynku A zaprojektowano 11 lokali użytkowych (7 lokali handlowych, 4 biurowych) oraz 62 mieszkania.

W budynku B zaprojektowano 8 lokali użytkowych usługowych oraz 42 mieszkania.

W budynku C zaprojektowano 6 lokali użytkowych usługowych, 1 lokal biurowy oraz 60 mieszkań, w tym jedno na pierwszym piętrze przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej ruchowo.

W budynku D zaprojektowano 10 lokali użytkowych usługowych oraz 114 mieszkań.

Budynki będą dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchu, wzroku i słuchu.

4 budynki wielorodzinne z usługami- widok
Widok
4 budynki wielorodzinne z usługami- widok
Widok
4 budynki wielorodzinne z usługami- widok
Widok
4 budynki wielorodzinne z usługami- widok
Widok
4 budynki wielorodzinne z usługami- widok
Widok
4 budynki wielorodzinne z usługami- widok
Widok
4 budynki wielorodzinne z usługami- widok
Widok
4 budynki wielorodzinne z usługami- widok
Widok

Budynki wielorodzinne z usługami w parterach- zbliżenia elewacji.

Dane liczbowe

Powierzchnia zabudowy budynek A 1188,16 m2
Powierzchnia użytkowa budynek A 4744,54 m2
Powierzchnia zabudowy budynek B 863,09 m2
Powierzchnia użytkowa budynek B 3160,70 m2
Powierzchnia zabudowy budynek C 803,16 m2
Powierzchnia użytkowa budynek C 3451,01 m2
Powierzchnia zabudowy budynek D 1384,68 m2
Powierzchnia użytkowa budynek D 5944,54 m2

Opis rozwiązań konstrukcyjno- materiałowych

Zaprojektowano konstrukcję budynków w technologii monolitycznej żelbetowej z wypełnieniami murowanymi. Ściany wewnętrzne działowe murowane. Ściany zewnętrzne warstwowe. Elewacje ocieplone, wykończone okładzinami kamiennymi i deską elewacyjną. Budynki będą posiadały dachy płaskie ze stropodachami niewentylowanymi.

Budynki wielorodzinne z usługami- zdjęcia

Współpraca: mgr inż. A. Krzowski