Architekt z wyobraźnią. Projektuję wszystko. Realizuję nietypowe zamówienia.

Budynki mieszkalne z usługami i parkingami podziemnymi- projekt koncepcyjny

Zaprojektowano cztery, sześciokondygnacyjne budynki mieszkalne z usługami zlokalizowanymi w parterach. Budynki posiadają własne parkingi podziemne jedno i dwukondygnacyjne oraz place zabaw.

4 budynki mieszkalne z usługami- widok
Widok

Opis projektowanych budynków

Przedmiotem projektu jest budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych o układach klatkowych. Budynki będą posiadały wysokość sześciu kondygnacji nadziemnych. Pod budynkami zaprojektowano jedno i dwukondygnacyjne parkingi podziemne. Obrysy parkingów podziemnych wykraczą poza obrysy części nadziemnych budynków. Na kondygnacjach podziemnych oprócz miejsc postojowych zlokalizowane są pomieszczenia techniczne. Na parterach budynki będą mieściły lokale usługowe i biurowe. Lokale będą posiadały niezależne wejścia z poziomu terenu. Rzuty budynków posiadają zróżnicowane kształty i wielkości. Każdą część budynków obsługuje klatka schodowa z windą przystosowaną do obsługi osób niepełnosprawnych.

Dane liczbowe

Powierzchnia zabudowy budynek A 1366,19 m2
Powierzchnia zabudowy budynek B 674,64 m2
Powierzchnia zabudowy budynek C 1247,48 m2
Powierzchnia zabudowy budynek D 1634,88 m2

Opis rozwiązań konstrukcyjno- materiałowych

Zaprojektowano konstrukcję budynków monolityczną żelbetową z uzupełnieniami murowanymi. Ściany wewnętrzne działowe murowane. Ściany zewnętrzne warstwowe. Elewacje ocieplone, wykończone okładzinami kamiennymi i deską elewacyjną lub tynkiem cienkowarstwowym dekoracyjnym imitującym kamień i deskę elewacyjną. Budynki będą posiadały stropodachy płaskie nie wentylowane.

Budynki mieszkalne z usługami- wizualizacje