Architekt z wyobraźnią z Lublina. Realizuję nietypowe zamówienia.

Kompleks BHP

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku zawierającego kompleks BHP zlokalizowany na terenie Pola Stefanów. Przedmiotowy budynek został zaprojektowany w 1979 roku i wybudowany na początku lat 80- ych. W końcowej fazie budowy prace budowlane zostały przerwane i nie dokończone. Obiekt nie został oddany do użytku. Miał spełniać funkcję łaźni i szatni dla 1500 górników.

Po modernizacji budynku łaźni znajdą się w nim pomieszczenia:
– szatni łańcuszkowej,
– łaźni,
– lampowni,
– cechowni,
– biurowe firm obcych,
– sklepu,
– baru piwnego,
– pomocnicze i techniczne.

Widok elewacji frontowej

Rozwiązania funkcjonalno- przestrzenne

Budynek kompleksu BHP ma pięć kondygnacji nadziemnych, jest nie podpiwniczony.

Kompleks BHP składa się z dwóch oddylatowanych części. W części mniejszej, wejściowej na parterze będą zlokalizowane pomieszczenia: wartowni, biurowe firm obcych, sala odpraw, sklep z barem piwnym, palarnia i sanitariaty. I piętro zajmą pomieszczenia lampowni. Po przejściu przez lampownię górnicy będą przechodzili do szybu wyciągowego estakadą łączącą modernizowany budynek z budynkiem wielofunkcyjnym przylegającym do nadszybia. Na II piętrze będą się znajdowały pomieszczenia biurowe nadsztygarów, KRG, sala konferencyjna oraz część socjalna z sanitariatami. Istniejący szyb windy zostanie zlikwidowany. Dwie windy hydrauliczne zostaną wybudowane naprzeciwko klatki schodowej czystej.

W drugiej, większej części budynku zlokalizowane będą:
na parterze- od strony wejściowej do budynku pomieszczenia biurowe cechowni, po przeciwnej stronie budynku pomieszczenia techniczne, w części szczytowej pralnia z zapleczem, w części środkowej- archiwa, pomieszczenie xero i sala konferencyjna oraz klatki schodowe: czysta, brudna i awaryjna. I piętro zajmie łaźnia z szatniami łańcuszkowymi czystą i brudną oraz prowadzące do nich klatki schodowe. Na II piętrze zlokalizowane będą szatnie z natryskami dla dozoru średniego i wyższego, sanitariaty oraz klatki schodowe. Trzecie i czwarte piętro będą stanowiły rezerwę na przyszłe potrzeby kopalni. Mycie i suszenie obuwia roboczego dla pracowników dozoru średniego i wyższego będzie realizowane w zaprojektowanych do tego celu pomieszczeniach zlokalizowanych przy pomieszczeniu łaziennego.

W obiekcie ze względu na jego specyfikę nie przewiduje się zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Kompleks BHP kopalni Stefanów
Elewacje frontowe
Kompleks BHP kopalni Stefanów
Elewacje frontowe
Kompleks BHP kopalni Stefanów
Elewacje frontowe

Kompleks BHP- wersje ceglanej elewacji frontowej

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

Konstrukcja budynku żelbetowa prefabrykowana z ram typu H. Stropy istniejące do adaptacji z żelbetowych prefabrykowanych płyt kanałowych. Konstrukcja dachu istniejąca, prefabrykowana z żelbetowych płyt panwiowych. Biegi schodowe istniejące żelbetowe, prefabrykowane.

Elewacje wykończone będą cegłą klinkierową. Ściana osłonowa systemowa o konstrukcji szkieletowej słupowo-ryglowej z kształtowników aluminiowych.

Dane liczbowe

Powierzchnia zabudowy: 2322,70 m2
Powierzchnia użytkowa: 8851,93 m2

Kompleks BHP- wizualizacje