Architekt z wyobraźnią. Projektuję wszystko. Realizuję nietypowe zamówienia.

Orle Gniazdo

Zamek w Ojcowie jest częścią systemu tzw. Orlich Gniazd. Został wzniesiony na terenie Jury Krakowsko- Częstochowskiej na polecenie Kazimierza Wielkiego w II połowie XIV w. Obecnie zamek należy do Ojcowskiego Parku Narodowego i jest częściowo udostępniony do zwiedzania.

Rysunek wykonałem w latach 90- ych.

Technika

Ilustrację narysowałem piórem na kartonie.

Zamek w Ojcowie
Brama wjazdowa do zamku w Ojcowie

Zobacz inne zamki

Zobacz inne rysunki