Architekt z wyobraźnią. Projektuję wszystko. Realizuję nietypowe zamówienia.

Dawny Lwów

Szkice piórem ze Lwowa wykonałem pod koniec lat dziewięćdziesiątych. Do rysowania użyłem archiwalnych zdjęć miasta.

Technika

Rysunki wykonałem piórem na papierze rysunkowym.

Szkice piórem ze Lwowa
Lwów- historyczna panorama starego miasta

Zobacz inne prace plastyczne dotyczące architektury