Architekt z wyobraźnią. Projektuję wszystko. Realizuję nietypowe zamówienia.

Powiat sanocki

Cerkiew w Czerteżu narysowałem na przełomie lat 80-ych i 90-ych. Urzekła mnie jej drewniana bryła kryta gontem. Jest to cerkiew bojkowska. Pochodzi z I połowy XVIII wieku. W przeszłości posiadała trzy kopuły dzięki czemu była łatwo zauważalna jej charakterystyczna budowa trójdzielna. Po przebudowie w I połowie XIX wieku pozostała jedynie kopuła nad nawą. Po II wojnie światowej cerkiew przetrwała dzięki przekształceniu jej w kościół. Obecnie powróciła do grekokatolików.

Technika

Technika mieszana. Piórko i patyk. Rysunek tuszem lawowany farbą akwarelową wykonałem na papierze rysunkowym.

Rysunek cerkiew w Czerteżu
Cerkiew w Czerteżu

Zobacz inne prace plastyczne dotyczące architektury

Zobacz inne prace plastyczne dotyczące cerkwi