Architekt z wyobraźnią. Projektuję wszystko. Realizuję nietypowe zamówienia.

Gładzik uniwersalny

Regulowany gładzik do krawędzi skóry wykonałem jako przyrząd pomocniczy służący do wykończenia krawędzi przedmiotów wykonywanych ze skóry.

Gładzik zaprojektowałem tak, żeby umożliwiał wygładzanie krawędzi w szerokim zakresie ich grubości. Jego konstrukcja umożliwia płynną regulację grubości od ok. 2 mm do 20 mm.
Tak wygląda mój gładzik:

Materiały

Wydruk 3D z białego ABS.

Zdjęcia gładzika