Architekt z wyobraźnią. Projektuję wszystko. Realizuję nietypowe zamówienia.

Jan Paweł II papież

Portret Karola Wojtyły narysowałem z pocztówki sprzedawanej w latach 80-ych przed jego pielgrzymką do Polski. Była to ładnie wydana pocztówka ze zdjęcia wykonanego przez fotografa papieskiego Arturo Mari.

Technika

Ołówek na kartonie

Jan Paweł II portret narysowany ołówkiem
Karol Wojtyła rysunek ołówkiem

Zobacz inne portrety rysowane ołówkiem

Zobacz inne portrety