Architekt z wyobraźnią. Projektuję wszystko. Realizuję nietypowe zamówienia.

Bieszczadzka cerkiew

Drewniana cerkiew w Hoszowie jest obecnie kościołem rzymskokatolickim. Budynek został wybudowany w stylu ukraińskim, tzw. narodowym jako budowla trójdzielna, na planie krzyża greckiego, jednokopułowa o konstrukcji zrębowej. Dachy cerkwi są dwuspadowe. Powyżej kalenic znajduje się tambur podtrzymujący baniasty dach zwieńczony sygnaturką, poniżej okapy. Mniejsze sygnaturki wieńczą zakończenia kalenic układu krzyżowego. Całość pokryta jest blachą. Temperę wykonałem na podstawie zdjęcia pod koniec lat 80- ych.

Technika

Cerkiew namalowałem temperami na kartonie o wymiarach 50 x 70 cm.

Cerkiew w Hoszowie
Tempera

Zobacz inne prace plastyczne dotyczące cerkwi

Zobacz inne prace plastyczne dotyczące architektury