Architekt z wyobraźnią z Lublina. Realizuję nietypowe zamówienia.

Budynek wielorodzinny na Czubach

Projekt przedstawia budynek wielorodzinny, czterokondygnacyjny z pełnym podpiwniczeniem. W podpiwniczeniu zlokalizowano garaże, kotłownię i piwnice lokatorskie. Budynek podzielony jest na cztery oddylatowane segmenty ze względu na zlokalizowanie budynku na stoku o różnicy poziomów około 4 m. W budynku zaprojektowano 50 mieszkań o różnej strukturze powierzchniowej od 30,7m2 do 76,1m2

Budynek wielorodzinny- widok od frontu
Widok od frontu

Opis projektowanego budynku

Bryła budynku została podzielona na segmenty aby maksymalnie dopasować poziom wjazdów do garaży do poziomu otaczającego terenu. Budynek składa się z czterech segmentów o wysokości czterech kondygnacji mieszkalnych i jednej kondygnacji piwniczno- garażowej. Segmenty są poprzesuwane względem siebie tworząc rozrzeźbioną bryłę składającą się z mniejszych gabarytowo brył będącą nawiązaniem do lokalnej zabudowy oraz stanowiącej łącznik pomiędzy osiedlem zabudowy jednorodzinnej a zabudową wielorodzinną.

Segmenty budynku można zestawiać w różnych układach z różnych lub takich samych segmentów uzyskując różny wygląd, różną powierzchnię mieszkalną, ilość mieszkań, garaży w zależności od potrzeb.

Budynek posiada wysoki parter. Wejścia do segmentów położone są w połowie wysokości między piwnicą a parterem. Na wysuniętych z lica budynku garażach znajdują się tarasy mieszkań parteru. Prostą bryłę budynku urozmaicają intymne balkony wydzielone „żaluzjami” ze stalowych płaskowników.

Projekt zakłada segregację ruchu. Dojścia do segmentów będą znajdowały się po stronie zachodniej zaś dojazdy do garaży po stronie wschodniej.

Zapewnia się możliwość dostępności na parter budynku osobom niepełnosprawnym za pomocą podnośników platformowych montowanych na ścianie biegu wyrównawczego. Platformy będą montowane w klatkach, w których zamieszkają osoby niepełnosprawne.

Zagospodarowanie terenu

Teren działki nachylony jest w kierunku południowym. Na długości projektowanego budynku teren opada o około 4 m. Projekt przewiduje usytuowanie budynku w położeniu równoległym do jej dłuższych granic. Budynek będzie skierowany szczytem do ulicy Wł. Orkana.

Budynek wielorodzinny- widok fragmentu elewacji frontowej
Widok fragmentu elewacji frontowej
Budynek wielorodzinny- widok fragmentu elewacji frontowej
Widok fragmentu elewacji frontowej
Budynek wielorodzinny- widok fragmentu elewacji
Widok fragmentu elewacji

Balustrady balkonów z półkami na doniczki kwiatowe.

Dane liczbowe

Powierzchnia zabudowy 927,7 m2
Powierzchnia netto 3577,0 m2
Powierzchnia mieszkań 2513,7 m2

Opis rozwiązań konstrukcyjno- materiałowych

Konstrukcja budynku mieszana prefabrykowana żelbetowa i tradycyjna murowana. Stropodach wentylowany z płyt korytkowych pokrycie z pap termozgrzwalnych. Zewnętrzne ściany ocieplone, będą pokryte boniami wykonanymi w warstwie faktury tynku wykonanego w technice lekkiej- mokrej. Poszczególne segmenty mogą być malowane na indywidualne kolory (dodatkowe rozbicie bryły, identyfikacja dla mieszkańców) lub jednakowym kolorem spinającym wszystkie segmenty w całość.

Budynek wielorodzinny- wizualizacje