Architekt z wyobraźnią z Lublina. Realizuję nietypowe zamówienia.

Zabytki Lublina

Brama Grodzka jest jedną z dwóch bram, zbudowanych na głównej osi starego miasta prowadzącej od traktu krakowskiego poprzez Bramę Krakowską i ul. Grodzką do zamku. Była jedną z pierwszych murowanych części średniowiecznych obwarowań Lublina. Pierwotnie była jednoprzestrzenna, nieprzesklepiona, z ostrołukowymi otworami. Została wybudowana na planie czworoboku. Nad przejazdem bramowym znajdowała się izba straży miejskiej. W połowie XVI wieku do bramy zostało dobudowane przedbramie, które służyło do podnoszenia drewnianego mostu zwodzonego prowadzącego do zamku. Brama Grodzka była wielokrotnie przebudowywana.

Rysunek wykonałem na początku lat 90- ych.

Technika

Bramę Grodzką narysowałem niebieską kredką na kartonie o wymiarach formatu A3.

Brama Grodzka w Lublinie
Rysunek kredką

Zobacz inne prace plastyczne dotyczące architektury

Zobacz inne rysunki